مدارک و گرافی جراحی فک

گرافی جراحی فک رادیو گرافی نترال جراحی فک که در آن می شود وضعیت فکی نسبت به جمجمه، نسبت به اوربیت و کاسه چشم را می توان برای جراحی و اصلاحالت بررسی کرد.

دکتر رضا امیرزرگر در ابتدا کلی مدارک موجود از بیمارا را بررسی و ارزیابی می کنند تا بتوان بهترین تصمیم را برای بیمار بگیرند. شما میتوانید برای مشاوره با دکتر از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید

شکستگی صورت ، انواع آن و راه های درمان
مطالعه کنید

نظر خود را اضافه کنید