مدارک و گرافی جراحی فک

گرافی جراحی فک رادیو گرافی نترال جراحی فک که در آن می شود وضعیت فکی نسبت به جمجمه، نسبت به اوربیت و کاسه چشم را می توان برای جراحی و اصلاحالت بررسی کرد.

دکتر رضا امیرزرگر در ابتدا کلی مدارک موجود از بیمارا را بررسی و ارزیابی می کنند تا بتوان بهترین تصمیم را برای بیمار بگیرند. شما میتوانید برای مشاوره با دکتر از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید

آپنه خواب یا وقفهٔ تنفسی در خواب چیست و انواع آن
مطالعه کنید

نظر خود را اضافه کنید