جراحی گوش - دکتر رضا امیرزرگر

جراحی گوش

(اتوپلاستی)

در بسیاری از بیماران موقعیت نامناسب یا شکل نامناسب گوش باعث می شود که این بیماران نتوانند به خوبی در اجتماع ظاهر شوند و دچار مشکلات سایکوسوشیال گردند. جراحی زیبایی گوش در این بیماران به خصوص در سنسن کودکی حدود 5 سالگی که اوج شروع ایجاد روابط اجنماعی در کودکان است و اعتما به نفس کودک شکل می گیرد باعث می شود که ظاهر گوش ها طبیعی شده و این افراد دچار بحران و مشکلات روحی و روانی نگردند.

دلایل دفرمیتی گوش:

  1. مادر زادی
  2. به علت تروما

نظر خود را اضافه کنید

    دکتر رضا امیرزرگر

    تخفیف ویژه جراحی زیبایی بینی توسط دکتر رضا امیرزرگر

    برای تخفیف ویژه با ما تماس بگیرید.