تغییر موقعیت گوشه چشم - دکتر رضا امیرزرگر

تغییر موقعیت گوشه چشم

در بعضی از بیماران موقعیت گوشه ی چشم (لترال کانتوپلاستی) مناسب نیست و باعث ایجاد ظاهر افسرده و بی حال در صورت و چشم های بیماران می گردد. که در این صورت در این بیماران لترال کانتوپلاستی استفاده می گردد.

نظر خود را اضافه کنید

    دکتر رضا امیرزرگر

    تخفیف ویژه جراحی زیبایی بینی توسط دکتر رضا امیرزرگر

    برای تخفیف ویژه با ما تماس بگیرید.