تغییر موقعیت گوشه چشم

در بعضی از بیماران موقعیت گوشه ی چشم (لترال کانتوپلاستی) مناسب نیست و باعث ایجاد ظاهر افسرده و بی حال در صورت و چشم های بیماران می گردد. که در این صورت در این بیماران لترال کانتوپلاستی استفاده می گردد.

نظر خود را اضافه کنید

    شما با ذخیره و مدیریت داده های خود توسط این وب سایت موافقت می کنید.