سرطان، بازسازی و تصادفات - دکتر رضا امیرزرگر

سرطان، بازسازی و تصادفات

جراحی نقص عضو صورت

تصادفات و تومورهای وارده به صورت باعث پارگی در پوست و شکستگی‌های مختلفی در استخوان‌های نواحی مختلف صورت می‌گردد که موجب نقص‌های عملکردی در صورت می‌شود.
نیاز به جااندازی و فیکس کردن این شکستگی‌ها و در بعضی مواقع که شکستگی وسیع و دیفکیت‌های فکی وجود دارد بازسازی و بازتوانی آن نیازمند صرف وقت و اقدامات پیچیده و نیز کادر درمانی مجرب و امکانات ایده‌آل دارد که جهت درمان و کمک به حل مشکل این بیماران به کار می آید.

انواع شکستگی (نقص) در صورت:
 1. شکستگی استخوان بینی
 2. شکستگی استخوان فک
 3. شکستگی استخوان آرواره
 4. شکستگی استخوان گونه
 5. شکستگی استخوان حفره چشم (اوربیتال)
 6. در رفتن مفصل گیجگاهی

  دکتر رضا امیرزرگر

  تخفیف ویژه جراحی زیبایی بینی توسط دکتر رضا امیرزرگر

  برای تخفیف ویژه با ما تماس بگیرید.