سرطان، بازسازی و تصادفات

جراحی نقص عضو صورت

تصادفات و تومورهای وارده به صورت باعث پارگی در پوست و شکستگی‌های مختلفی در استخوان‌های نواحی مختلف صورت می‌گردد که موجب نقص‌های عملکردی در صورت می‌شود.
نیاز به جااندازی و فیکس کردن این شکستگی‌ها و در بعضی مواقع که شکستگی وسیع و دیفکیت‌های فکی وجود دارد بازسازی و بازتوانی آن نیازمند صرف وقت و اقدامات پیچیده و نیز کادر درمانی مجرب و امکانات ایده‌آل دارد که جهت درمان و کمک به حل مشکل این بیماران به کار می آید.

انواع شکستگی (نقص) در صورت:
  1. شکستگی استخوان بینی
  2. شکستگی استخوان فک
  3. شکستگی استخوان آرواره
  4. شکستگی استخوان گونه
  5. شکستگی استخوان حفره چشم (اوربیتال)
  6. در رفتن مفصل گیجگاهی

    شما با ذخیره و مدیریت داده های خود توسط این وب سایت موافقت می کنید.