جراحی بینی ثانویه

جراحی بینی ثانویه secondary Rhinoplasty یا Revision Rhinoplasty

گاهی بعد از جراحی وینوپلاستی اولیه، هنوز هم نواقصی در ظاهر یا فانکشنال بینی وجود دارد یا به دلیل ترومای وارد شده به بینی جراحی شده، نواقص یا مشکلاتی هم از نظر ظاهری و هم از نظر فانکشنال برای بیمار وجود دارد.

جراحی بینی ثانویه را عموما 12 ماه بعد از جراحی اولیه بینی انجام میدهیم زیرا بعد از مدت تغییرات بینی هم از نطر بافت استخوانی، غضروفی و هم از نظر بافت نرم پوشاننده آن صورت گرفته است و به اصطلاح بینی جا افتاده است. در آن صورت انجام جراحی بینی ثانویه نتیجه مطلوب تری را در پی خواهد داشت. گرچه جراحی رینوپلاستی ثانویه نسبت به عمل اولیه کار بسیار سخت تر و پیچیده تری است و گاهی جهت انجام آن نیاز به برداشت غضروف از ناحیه گوش یا دنده می باشد.

مشکلات فانکشنالی احتمالی در جراحی بینی اولیه
 1. سختی در تنفس
 2. خرخر کردن هنگام تنفس یا صحبت کردن
 3. تو دماغی صحبت کردن (hypernosolity)
 4. خشکی مخاط بینی
 5. عدم تناسب در تنفس از هر سوراخ بینی
 6. انحراف تیغه بینی
 7. چسبنگی مخاط بینی
 8. ناقرینگی در نوک بینی
 9. انحراف دورسوم بینی
 10. انحراف تیپ بینی
 11. ناقرینگی در سوراخ های بینی
 12. پینج (Pinch) در اطراف نوک بینی
 13. Inverted v deformity
 14. Saddle nose
 • با توجه به موارد بالا و شدت مشکل بیمار، جراحی رینوپلاستی ثانویه پیشنهاد می شود.

نظر خود را اضافه کنید

  شما با ذخیره و مدیریت داده های خود توسط این وب سایت موافقت می کنید.