تهران، بلوار کشاورزجنب آزمایشگاه نور، پلاک 95، طبقه 5، واحد 9

دلیل اصلی برای بسیاری از متقاضیان جراحی پلک، افتادگی و پوست اضافه پلک‌ها است. این جراحی می‌تواند پوست نواحی پیرامون چشم را سفت و لیفت…

جراحی پلک توسط دکتر رضا امیر زرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک

چال گونه و لبخند زیبا از جمله مسائلی است که همیشه برای بسیاری از مراجعه کنندگان اهمیت داشته و به دنبال آن هستند. چال گونه…

ایجاد چال گونه توسط دکتر رضا امیرزرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک
گاهی در بیماران، چربی ناحیه بوکال (گونه و فک) اضافه بوده و باعث می گردد که زوایای صورت به طور مناسبی یه چشم آید. برداشتن…
برداشت چربی بوکال توسط دکتر رضا امیرزرگر متخصص جراحی فک، صورتی، زیبایی و پلاستیک

در بعضی موارد بیمارانی با مشکل نقص یا عقب رفتگی در چانه می باشند که باعث ایجاد غبغب نازیبا برای بیماران می شود. در این…

جراحی پروتز چانه توسط دکتر رضا امیر زرگر فوق متخصص جراحی فک و صورت جراحی پلاستیک و زیبایی

در بعضی از بیماران موقعیت گوشه ی چشم (لترال کانتوپلاستی) مناسب نیست و باعث ایجاد ظاهر افسرده و بی حال در صورت و چشم های…

جراحی گوشه چشم توسط دکتر رضا امیر زرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک

گاهی در بیماران نواحی گونه تو رفته است و باعث ایجاد ظاهری نا زیبا و نمای sunkey eye در چشم بیماران میگردد. برای رفع این…

جراحی پروتز گونه توسط دکتر رضا امیر زرگر فوق تخصص جراحی فک و صورت
(اتوپلاستی) در بسیاری از بیماران موقعیت نامناسب یا شکل نامناسب گوش باعث می شود که این بیماران نتوانند به خوبی در اجتماع ظاهر شوند و…
جراحی گوش توسط دکتر رضا امیر زرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک
جراحی ساکشن غبغب تجمع چربی در نواحی مختلف بدن رخ می دهد و این تجمع چربی در ناحیهی صورت در ناحیه غبغب رخ می دهد…
جراحی غبغب توسط دکتر رضا امیر زرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک
جراحی چانه (جینوپلاستی) موقعیت چانه در صورت هم از نظر زیبایی و هم از نظر فانکشنال بسیار حائز اهمیت است. از نظر زیبایی موقعیت برجسته…
جراحی چانه توسط دکتر رضا امیر زرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک
جراحی زیبایی بینی ( رینو پلاستی ) بینی یکی از ارگان هایی است که به دلیل موقعیت برجسته‌ی آن در صورت مورد توجه همگان است…
جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) توسط دکتر رضا امیر زرگر متخصص جراحی فک، صورت، زیبایی و پلاستیک